(0382) 70-45-09
info@orbita.km.ua

Закон про захист прав споживачів

Закон введено в дію з 1 жовтня 1991 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 12 травня 1991 року N 1024-XII Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 грудня 1993 року N 3682-XII (Законом України від 15 грудня 1993 року N 3682-XII цей Закон викладено в новій редакції), від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР, від 20 червня 1995 року N 230/95-ВР, від 18 червня 1997 року N 365/97-ВР, від 30 червня 1999 року N 783-XIV, від 24 травня 2001 року N 2438-III, від 15 листопада 2001 року N 2779-III, від 10 січня 2002 року N 2949-III, від 18 листопада 2003 року N 1252-IV, від 1 грудня 2005 року N 3161-IV (Законом України від 1 грудня 2005 року N 3161-IV цей Закон викладено у новій редакції), від 17 грудня 2009 року N 1779-VI, від 2 грудня 2010 року N 2741-VI (У тексті Закону слова "службова особа державного органу у справах захисту прав споживачів", "господарюючий суб`єкт", "виготівник" у всіх відмінках замінено відповідно словами "службова особа спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів", "суб`єкт господарської діяльності", "виробник" у відповідних відмінках згідно із Законом України від 10 січня 2002 року N 2949-III)

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів